Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα

  • Club Med Gregolimano
  • Αρχιτεκτονική, Στατική κ Μηχανολογική Μελέτη Επίβλεψη κ Διαχείρηση Έργου
  • Εύβοια, ΕλλάδαΕύβοια, Ελλάδα
  • 2.000.000 €
  • 2017-2018
Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα
Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα
Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα
Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα
Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα
Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα
Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα
Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα
Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα
Κτίρια Προσωπικού, Σπάρτη - Πλάκα