Η ομαδα

Our CEOs

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΤΕΛΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΤΕΛΙΑ Διευθύνων Σύμβουλος Αρχιτέκτονας EAUG Ελβετία
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Πολιτικος Μηχανικό Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα M.I.T.

Η ομάδα μας

Ας συνεργαστούμε.
  • Πόπη Καλτέκη Αρχιτέκτονας
  • Μαρία Λύχρου Βοηθός Διαχείρησης
  • Κατερίνα Παπαδιώτη Αρχιτέκτονας
  • Νικόλας Παρασκευόπουλος Πολιτικός Μηχανικός
  • Λευτέρης Βελιώτης Μηχανικός, Διαχειριστής Έργων
  • Γιώργος Zgherea Διαχειριστής Έργων
  • Νίκος Κωνσταντίνου Μηχανολόγος Μηχανικός
  • Γιάννης Γαβανόζης Πολιτικός Μηχανικός