L'equipe

Our CEOs

APHRODITE KARTELIA
APHRODITE KARTELIA
MICHAΙL MICHOPOULOS
MICHAΙL MICHOPOULOS
  • POPI KALTEKI
  • MARIA LYCHROU
  • KATERINA PAPADIOTI
  • NICOLAS PARASKEVOPOULOS
  • LEFTERIS VELIOTIS
  • GEORGE ZGHEREA
  • NIKOS KONSTANTINOU
  • GIANNIS GAVANOZIS